Közérdekű adatok

Szervezet megnevezése: Zemplén Jövőjéért Egyesület
Nyilvántartási szám: 05-02-0065470
Székhely: 3934 Tolcsva, Bónis Ferenc utca 22.
Alapítva: 2016. február 13. Adószám: 18740079-1-05
Statisztikai számjel: 18740079-9499-529-05. Létesítő okirat kelte: 2016.01.10
TEÁOR szám: 94.99 – M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység

Cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)